Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez firmę TECHLINE Damian Jarmużek z siedzibą w Poznaniu 61-408 ul. Bohdna Winiarskiego 32

I. Definicje

 

Administrator – oznacza firmę TECHLINE Damian Jarmużek z  siedzibą w Poznaniu 61-408 ul Bohdana Winirskiego 32, REGON 302399758, NIP 783-165-93-08, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.techline.com.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:a.  Konfiguracji serwisu
  · rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  · rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…b.  Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  · dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  · tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
  b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest firma Techline Damian Jarmużek, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Bohdana Winiarskiego 32; 61-408 Poznań NIP:7831659308 REGON: 302399758

2) inspektorem ochrony danych w firmie Techline jest Pan Damian Jarmużek, adres e-mail: biuro@techline.com.pl

3) Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4) Administrator danych postępuje ze szczególną ostrożnością i dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych klientów i użytkowników firmy Techline. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników i Klientów, ponieważ jest to niezbędne w procesie realizacji zamówienia, przesłania w odpowiedzi oferty handlowej oraz kontaktu, w tym do:

a) w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Pana/Pani zainteresowania naszą ofertą  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Pana/Panią umowy sprzedaży z Administratorem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),

c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu obsługi zgłoszeń, zapytań ofertowych, zapytań e-mail oraz zapytań o wycenę naszych produktów które, które kierowane są przez dostępne na naszej stronie formularze kontaktowe

f) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mail z klientem lub użytkownikiem przy wdrażaniu urządzeń w działalności, pomocy w rozwiązywaniu problemu.

5) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały pierwotnie zebrane. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 4 powyżej.

6)  Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko, firma, siedziba, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego/ komórkowego, numer REGON, NIP, adres poczty elektronicznej.

7) Dane osobowe użytkowników i klientów zbierane są poprzez stronę internetową oraz formularz kontaktowy. Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej:

– dobrowolne podanie danych osobowych przez klientów podczas procesu rejestracji konta

– podanie danych poprzez dokonywanie zakupu

– wypełnienie formularza kontaktowego

– zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

– zapisanie się do newslettera

8) Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy tj. usługi prawne, usługi księgowe, operatorom pocztowym i kurierom

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

10) Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz mogą być przetwarzane do 30 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne (potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych).

11) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

– dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

– żądania sprostowania danych osobowych,

– żądania usunięcia danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

12) Pana/Pani dane nie będą profilowane.

13). Pana/Pani dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.